Users

► کاربران ◄

دوشنبه 8 اسفند 1390 ساعت 12:40 ب.ظ

جایزه اسکار 2012

آقای فرهادی در هنگام دریافت جایزه اش گفت : سرزمین من فرهنگ کهن و غنی دارد که زیرغبار سنگین سیاست مخفی شده است.جایزه ام را به مردمم تقدیم میکنم.مردمی که مخالف خشونت هستند و با تمدن ها و فرهنگ های دیگر سر سازگار ندارند.


"این است قدرت ایرانی"