Users

► کاربران ◄

چهارشنبه 28 دی 1390 ساعت 05:17 ب.ظ

آیا میدانید(جدید)

آیا میدانید:مغز انیشتین 1375 گرم وزن داشته است؟
آیا میدانید:هرکس در روز حدود 23هزاربار نفس میکشد؟
آیا میدانید:کهکشان راه شیری تقریبا صد میلیارد ستاره دارد؟
آیا میدانید:ایران چهاردهمین تولید کننده برق در جهان است؟
آیا میدانید:نعناع سکسه و تنگی نفس را شفا میدهد؟
آیا میدانید:ایران دومین تولید کننده انجیر جهان است؟
آیا میدانید:آبشار آنجل در ونزوئلا بلندتر از آبشار نیاگارا است؟
آیا میداانید:جرم زمین هشتادویک برابر ماه است؟
آیا میدانید:اکثر افراد در کمتر از 7دقیقه خوابشان میبرد؟
آیا میدانید:اولین اتومبیل را مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران کرد؟
آیا میدانید:قلب زنان نسبت به مردان تندتر میزند؟
آیا میدانید:آدولف هیلتر گیاه خوار بوده است؟
آیا میدانید:مادر و همسر گراهام بل مخترع تلفن هر دو ناشنوا بوده اند؟
آیا میدانید:قله دماوند بیست و سومین قله بلند جهان است؟